LINCK är Europas största tillverkare av såglinjer och globalt ledande leverantör av profileringslinjer. Företaget grundades 1824 och har sitt säte i Renchdalen i södra Tyskland i utkanten av Schwarzwald. I sin 190 åriga historia har LINCK utvecklats från ett familjeföretag till en högkvalificerad, globalt verksam leverantör inom sågverksbranschen. LINCK är mest känd för sina såglinjer med profileringsteknik men erbjuder även timmer- och brädhanteringsutrustning.

LINCK såglinjer är kända för branschledande, innovativa lösningar, hög tillgänglighet och låga servicekostnader. Produktionsdjupet är enastående och ger maximal flexibilitet, kvalitet och kundanpassning. Alla nyckelfunktioner, kompetenser och teknologier finns i Oberkirch. Det ger kontroll gonom hela processen.

Maximerat utbyte börjar med korrekt invridning

En korrekt invridning av stocken är avgörande för ett maximerat utbyte. Genom att övervaka invridning med stereokameror och styra stockvridningen med Lincks LogMotionControl (LMC) säkerställer man högsta möjliga noggrannhet. För att kunna säkerställa det krävs ett mätsystem som i realtid övervakar mantelytans rörelse och kontinuerligt jämför BÖR och ÄR värde på den bestämda vridvinkeln.

Den andra avgörande komponenten är en mekaniskt välbyggt maskin, som med hjälp av upp till 4 rundvridningsvalsar klarar av att kontrollera stockens vridning till rätt position och håller den säkert hela vägen in i första reduceraren.

Fokus på maximalt utbyte ur stocken med LINCK Spline optimering

Med den senaste utvecklingen inom profileringstekniken – S-kurvsågning, så kallat ”Spline optimering” – tar LINCK ytterligare ett steg med tanke på optimalt råvaruutnyttjande och utbytesoptimering, både med hänsyn till volym sågad vara ur stocken samt värdeutbyte, beroende på marknadens behov. Genom permanent aktiv styrning av matningsvalsarna och rörliga fräsverktyg följer man stockens naturliga form och styr blocket genom maskinen i en kalkylerad mjuk kurva. En asymmetrisk profilering av sidobrädorna möjliggör en ännu mer flexibel optimering.

Utifrån optimeringsresultatet från 3D ingångsmätningen beräknas den optimala kurvan utifrån maximerat utbyte med hänsyn till maskinernas tekniska möjligheterna. Blocket styrs sedan genom andra reduceraren enligt den beräknade kurvan med en eller flera olika radier på samma block eller en S-kurva. Den skapade kurvan upprepas sedan i efterföljande maskiner. En kontrollmätning av det 4-kantiga blocket efter andra reduceraren (både 3D formen och kurvan) möjliggör en re-optimering i fräsarna.

Utöver den optimala kurvan utifrån stockens naturliga form finns givetvis optimeringsfunktioner i olika driftlägen för sidobrädesoptimering i bredd, läge och tjocklek, diagonalprofilering i första gruppen, samt optimering enligt förvalda postningsbilder eller fulloptimering.

Klicka på respektive produktgrupp nedan för att läsa mer om LINCKs avancerade tekniska lösningar för huvudmaskinerna i moderna profileringslinjer.

POJEKTMANAGEMENT


:. Rådgivning

Mot bakgrund av mer än 170 år av företagets historia inom träindustrin, förlitar vi oss på vår unika erfarenhet av planering och realisering av sågverk.

:. Analys på plats

Vi gör alltid en noggrann analys av våra kunders villkor, krav och förutsättningar.

:. Service & underhåll

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för underhåll och reparation och garanterar en hög tillgänglighet för alla reserv- och slitdelar i vårt omfattande lager.

KOMPETENS & PROFESSIONALITET


:. Styrning & optimering

Vi utvecklar alla komponenter för linjestyrningar i vårt företag med egen kompetent personal. Det ger säkerhet och tillförlitlighet genom hela processen.

:. Tillverkning

Vårt unika produktionsdjup ger oss kontroll på alla detaljer i produktion och kvalitetssäkring.

:. Montage & igångkörning

Profesionellt genomfört montage & igångkörning enligt tidplan förstår vi som en avgörande faktor för en lyckad investering i ny maskinutrustning.

Utmaningen är att välja till sin såglinje den perfekta kombinationen av maskiner, komponenter och styrningselement.