Kantsåg / Delningssåg

LINCK sågaggregaten som dubbelaxliga cirkelsågar, horisontalcirkelsågar samt klyvcirkelsågar används för sönderdelning av stockar samt två- och fyrsidiga block i kant- eller delningsgruppen. Varje maskin kan användas för ett brett användningsområde. Bästa sågkvalitet och högsta sågnoggrannhet med minimal snittfogförlust utmärker alla olika LINCK sågar.

Klicka nedan för mer information kring de 2 vanligast förekommande sågarna.