Blockvändare DV56 / DV70 / DV90

Även om vändaren kanske inte räknas som en av huvudmaskinerna i en såglinje, så är deras felfria funktion en mycket viktig detalj i dagens moderna, högeffektiva linjer med höga matningshastigheter. Uppgiften av en vändare är mycket mer än bara välta ett block åt sidan.

Kontrollerad vändning

Med en hydraulisk servocylinder för höjdpositioneringen kan rotorn förpositioneras till blockets mitt vid användning av ett motsvarande mätsystem. Under vridningen lyfts rotorn tillsammans med blocket för att inte skada dess kanter.

Rotorernas vridning regleras med i motorerna integrerade givare och kontrolleras med externa signalgivare. På varje rotor monteras ett par hydrauliskt drivna valsar som trycks servohydrauliskt mot blocket under längdtransporten och som garanterar dess styrning och matning. Valsarna förpositioneras till blockets storlek för att uppnå höga stycktal.

Rotorn drivs med en elektrisk servomotor med separat kylning för högsta taktantal.

Högre kapacitet med dubbla rotorer

Beroende på kapacitetsbehovet i linjen utförs vändaren antingen med en eller två separata drivna rotorer. Med dubbla rotorringar, som växelvis vänder blocken uppnås en betydligt högre kapacitet. Alla block kan vridas i samma eller motsatt riktning med oförändrad kapacitet.