Inmatnings- och centrerenhet EV/EVP

Inmatnings- och centrerenheten som placeras framfor reducerarna har en mycket viktig roll för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet vid inmatning av stockar och block till två av såglinjens viktiga huvudmaskiner.

Exakt invridning – Exakt inläggning

Rundvridningens noggrannhet är avgörande för ett optimalt trävaruutbyte. Data från ett 3D-mätsystem samt postningsbilderna används för att bestämma vridningsvinkeln som sedan realiseras med en noggrannhet av S = ± 5°. Rundvridningen kompenserar också för negativa influenser som kan komma från stockens form så som t.ex. bulighet, ovalitet osv.

Eventuella fel i rundvridningen får stora konsekvenser i form av utbytesförluster. Därför är det mycket viktigt att ha exakt kontroll av stockens position, ingående vridvinkel, rundvridningsprocessen enligt den bräknade målvinkeln och exakt inmatning i reduceraren. Två eller tre par invridningsvalsar säkerställer en kontrollerad rundvridningsprocess även i höga hastigheter och med korta stockar.

Inmatningssystemet kan även levereras med i sidled positionerbara valsar (EVP) som möjliggör en parallellförskjutning eller diagonal inmatning av stockar och block.

Rundvridning & stockmatning

Efter ingångsmätningen skapas en 3D modell av stocken för att hitta den optimala postningsbilden för ett maximerat volym- och/eller värdeutbyte. Beroende på stockens läge och yttre form beräknas sedan den optimala vridvinkeln genom första reduceraren.

Invridningsnoggrannheten kan ytterliggare förbättras genom att följa stockens rörelser genom ett Truespin kamera övervakningssystem.

Blockoptimering, sidoförskjutning & Spline optimering

Vid inläggningen i den andra reduceraren bestäms för varje block, om det linjeras i mitten, ur mitten, diagonalt eller längs en beräknad kurva. Individuellt ställbara valspar leder sedan blocket genom andra reduceraren och skapar en kurva med en definierad radie, flera radier på samma block eller även S-kurvor.