L.O.A.B. är en ledande leverantör av systemdelar till sågverk och har under många år levererat såglinjer och komponenter samt utrustning för vidareförädling till kunder i Sverige, Norge och Lettland. Genom ett mångårigt samarbete med ledande utländska tillverkare av högkvalitativ utrustning inom sågverksindustrin kan vi tillhandahålla ett omfattande produktprogram från timmersorteringen, via sågintaget, såglinjen, sorteringen, justerverket fram till kvalitetsbedömning, vidareförädling och komponenttillverkning.

Klicka nedan på området du är intresserad av för att få mer information om respektive leverantör.

SÅGVERKSTEKNIK
VIDAREFÖRÄDLING