Blockmätning & LINCK 6 kurvmätning

Efter andra reduceraren när det har skapats ett 4-kantigt block ur stocken har man med fördel en kontrollmätning med huvudsyftet att mäta alla 4 blekessidor. Detta för att ha en jämförelse och kontroll mot stockmätningen i början på linjen och kunna re-optimera sidobrädorna, ifall blocket inte blev exakt som tänkt. En till viktig funktion är att kontrollera noggrannheten på rundvridningen som är en viktig faktor för att säkerställa högsta möjliga utbyte.

En 3D mätram kan inte mäta kurvan, när blocket rör sig genom den. I aktivt kurvsågande linjer har man därför även en LINCK 6 kurvmätning för att mäta blockets kurva när det ligger åt sidan efter andra reduceraren. Detta är viktigt för att ha full kontroll hur kurvan ser ut som ska återskapas i efterföljande profilering och delningssåg med kurvföljande process.