Derome investerar i fingerskarvsteknik

MiCROTEC har fått order på en skannerutrustning till Derome gruppen. Leveransen består av en skanner för dimensions- och feldetektering och är bl.a. utrustad med Microtecs beprövade röntgenteknik. Detta ökar träffsäkerheten vid detektering och gör det möjligt att hållfasthetssortera i längdgående riktning. Tillsammans med en fuktkvotsmätare och en full-profil deformationsmätning utgör detta det mättekniska systemet i den blivande anläggningen. Alla dessa produkter är egenutvecklad inom MiCROTEC och därmed finns all kompetens hos en och samma partner, samtidigt som detta ger ett naturligt integrerad system. Något som anses vara en stor fördel för kunden.