L.O.A.B. Flyttar

Då vi har växt ur våra lokaler, så flyttar vi till en ny adress även den i centrala Örebro.

Vår nya adress är:
L.O.A.B.
Åldermansgatan 1B
702 17 Örebro

Alla övriga kontaktuppgifter är samma.