Det var länge sen sist….

Det var ett tag sedan vi skrev nyheter om våra leveranser och order här, därför kommer här en sammanfattning av vad vi gjort den senaste tiden.

 

MiCROTEC

Wallnäs Timber:

Curvescan för deformationsmätning, samt GE301+ längsgående skanner och M3SCAN fuktmätning till fingerskarvslinje.

Norra Kåge:

Digital fingerprint genom CT Log till timmersortering, fingerprint Logeye till såglinje, 2x GE900 tvärgående brädskanner och Variosort till råsortering och justerverk. Millmanager, verktyg för produktions- och kvalitetsövervakning i realtid från timmersortering till slutprodukt.

Norra Sävar:

Variosort sorterprogram till råsortering och justerverket, samt GE900 tvärgående kvalitetskanner till justerverket.

Norra Hissmofors:

Logeye302 – timmermätram inklusive röntgen

Derome Timber, Veddige och Kinnared:

2x Logeye302, timmermätram inklusive röntgen och AI funktioner

Åsljunga Pallen:

Wanescan tvärgående vankantskanning samt Variosort sorterprogram till råsorteringen.

Linck

Ombyggnad av Lincks delningslinje hos Vika Wood med nya matningsenheter, Spline kurvsågning och ny styrning för förhöjt utbyte

Springer

Komplett timmersortering till Holmen Iggesund, med skruvmatare och 96 fack

En helelektrisk trimmer E-Cut till SCA Munksund

EWD

NKU Åsljunga fast postat dubbelaxlig lamellsåg NKU 150 med verktygsbytessystem för ämnen till palltillverkning

Prinz

Paketkapsåg till Nordgrens, Helautomatisk PC 120.

System TM

Limlinje till Setra Långshyttan med Kallesoe hf press. Vacuum intag, fördelning och inmatning till 2 hyvlar, Kallesøe limpåläggningssystem, uppläggningssystem, HF-press, utmatning, System TM kapning, vändning av L-profiler och läggare.