Derome satsar på framtiden med Linck

I sin fortsatta expansion av verksamheten, har Derome valt att bygga ut såglinjen vidare med Linck. Linjen innehåller mycket nytänkande med genomgående fokus att höja utbytet och produktiviteten ytterligare, samt kundspecifika maskinanpassningar för Deromes produkter. 

Linjen blir bl.a. utrustad med horisontell reducerareLogMotionControl för aktiv övervakning av rundvridningen, möjlighet till extra sidobrädesvolym, uttag av en femte sidobräda i delning, funktionalitet att såga med extra lång obearbetad topp, aktiv stockluckestyrning, Log fingerprint, samt Lincks nya brädavskiljare med enastående flexibilitet. 

Den planerade ombyggnationen blir en viktig komponent för att höja produktionen till 450.000 m3 med framtida utväxling till över 500.000m3. 

LINCK och L.O.A.B. tackar Derome för förtroendet. Tillsammans fokuserar vi på att bygga framtidens såglinje. 

Klicka på bilden nedan för att se en film om nya SEL brädavskiljaren.