Södra Wood Värö väljer Finscan

Södra Wood i Värö kompletterar sitt nya justerverk med ett Finscan-scannersystem

Det långsiktiga samarbetet mellan MiCROTEC och Södra Wood fortsätter i och med att MiCROTEC levererar ett nytt Finscan-scannersystem till Södra Woods sågverk i Värö. Leveransen är en del av Södra Woods utvecklingsprojekt, där en ny CLT-anläggning kommer att byggas i Värö. Då behovet av hyvlat virke kommer att öka, byggs en andra hyvellinje bredvid den befintliga 2022. I den nya linjen kommer MiCROTECs Finscan NOVA-N-scannersystem möjliggöra hastigheter i upp till 240 bitar per minut, detta delvis beroende på att virket inte behöver vändas.

Finscan kvalitetssystemet mäter och optimerar sågat virke i enlighet med skandinaviska sorteringsregler och kan också användas för hållfasthetssortering av C- och T-klasser. Mätanordningen gör det även möjligt att sortera enligt ALS-standarden för den nordamerikanska marknaden. På den befintliga hyvellinjen i Södra Värö har ALS-sortering gjorts med BoardMaster HD-utrustning i cirka 10 år.

Installationen av den nya Finscan börjar hösten 2022 och tas i drift våren 2023.