Helautomatisk PC120 till Byglandsfjord i Norge

Med helautomatisk menas att endast en operatör sköter all hantering av vad som skall kapas och till vilka längder. Operatören sitter i gaffeltrucken med en laptop och hämtar upp sparade mappar med olika kaplängder. Denna operation är också möjlig att göra direkt i pulpeten bredvid maskinen.

Operatören placerar det nya paket på rullbanan och startar operationen i sin truckhytt. När paketkapen startar så lyfter operatören bort de olika uppkapade paketen från föregående kapning. De olika paketen kapas till en noggrannhet på +/- 1 mm.

I denna maskin går svärdet nerifrån och upp i ett horisontellt läge för att spillet lättare ska ramla ner på skräptransportören. Vidare fälls transportbanan ner framför och sedan bakom paketet för att underlätta att avkapet ramlar ner på skräptransportören.

Innan kapoperationen börjar, bandas paketet helautomatiskt vid varje kapsnitt, det ligger i den förbestämda operationsmappen. Maskinen kommer stå ute, dock under tak. Temperaturen i Norge kan variera mellan + 30° C till – 30° C. Maskinen är CE märkt.