SÅGVERKSTEKNIK


Det bästa inom Europas sågverksteknologi

Sågverk är idag en avancerad processindustri med högt fokus på ett optimalt utnyttjande av råvaran. Det gäller inte bara ett ökat volymutbyte av sågade varor ur stocken, utan även ett optimerat värdeutbyte med hänsyn till råvarans kvalitet och egenskaper i relation till gällande sorteringsregler som bestämmer värdet på de enskilda produkterna.

LOAB samarbetar med de ledande europeiska tillverkarna inom sågverksindustrin som tillhandahåller innovativa maskiner på allra högsta nivå.

Klicka på respektive leverantör nedan för att få mer information.