VIDAREFÖRÄDLING


Det bästa inom Europas teknologi för vidareförädling

Sågverk satsar idag i allt störra omfattning på att utöka förädlingsgraden i deras slutprodukter för att skapa ett mervärde genom sortiment, anpassade till kundernas behov. Det kan i enklaste fall handla om exaktkapade längder, kundanpassade dimensioner eller hyvlade produkter. Men även produkter som t.ex. takluckor, emballage, fingerskarvade ämnen, konstruktionsvirke, fönster- eller möbelämnen tillhör mer och mer produktsortimentet hos sågverk eller tillkopplade förädlingsenheter.

LOAB har successivt byggt upp ett samarbete med ledande leverantör av bearbetnings- och hanteringsutrustning för vidareförädling av sågade varor. 

Klicka på respektive leverantör nedan för att få mer information.