SCA uppgraderar till Microtec Goldeneye

SCA Munksund har sedan 2008 haft igång sin komponentlinje för bl.a. fingerskarvade fönsterämnen som System TM uppförde med intag, hyvel, scanner, 3 st. kapsågar, vertikal och horisontal fingerskarv, samt en limlinje för tillverkning av olika profiler.

Eftersom scanning och exakt kapning är en avgörande del i tillverkning av fingerskarvade ämnen med höga kvalitetskrav, har man ny uppgraderat sin linje med nyaste mätteknik genom att sätta in en Microtec Goldeneye 501 kvalitetsscanner.

Microtec är världsledande inom scanning av stockar och virke i olika applikationer och har sedan länge ett tätt samarbete med System TM och byggt tillsammans många komponentlinjer runt om i världen.

System TM och Microtec har utvecklat en gemensam optimeringsplattform och tagit samspelet mellan scanner och kapsågar till en ny nivå. Förutom detekteringen av virkesdefekter har fördelarna som denna plattform ger varit en viktig punkt i SCAs beslutsprocess att välja en Microtec scanner till deras befintliga System TM linje.

En ständig kommunikation mellan scanner och kapsågarna säkerställer att varje ämne utnyttjas maximalt, samtidigt som tillgängligheten i linjen hålls på en hög nivå. Händer någonting i en senare processdel, kan alla ämnen i kön fram till kapsågarna re-optimeras och kapas till andra produkter, så att den kortvarigt stillastående delen av linjen inte påverkar kapdelen.

Andra fördelar är bl.a. att alla inställningar vid produktbyte överförs, att ID hanteringen för varje ämne kommuniceras och kontrolleras och även att optimeringssystemet ger möjligheten att noga analysera orsaken för nedgraderingen av varje ämne.