CT Log till SCA Bollsta tar röntgen till nästa nivå

I nästan 10 år har SCA Wood haft tillgång till röntgen på sin timmersortering i Bollsta sågverk. I nuläge investerar man vidare i en utveckling av röntgentekniken i form av en CT-skanner från MiCROTEC. Systemet levererades under maj månaden till sågverket i samarbete med MiCROTECs svenska representant LOAB.

Den tidigare mätramen i timmersorteringen på Bollsta sågverk har varit utrustad med tvåvägs röntgenteknik och sågverket var därmed ett av de första att satsa på denna lösning inom Skandinavien. Under de åren som har varit har MiCROTEC i samarbete med sågverket och Biometria utvecklat ett flertal funktioner inom semi-automatisk vederlagsmätning. Förutom detta har sågverket även optimerat sin sortering efter de möjligheter som ges med röntgen, något som har resulterat i att det finns röntgenparametrar i nästan varje produkt som produceras i Bollsta.

– Fördelen med den nya CT-skanning, även kallad skiktröntgen, är att den ger en tredimensionell bild, jämfört med den tidigare slätröntgen som ger tvådimensionella bilder. Tredimensionella bilder resulterar i en högre upplösning, samt att stockarna rekonstrueras i realtid och därmed är det möjligt att utvärdera virkesegenskaparna på individnivå, säger Martin de Haas, LOAB.

CT-tekniken har tidigare haft begränsningar gällande hastigheten och datakapacitet, men ständig utvecklingen inom IT och tillgång till nya komponenter gör att tekniken har blivit aktuell för SCA Bollstabruk.

– SCA vill fortsätta arbetet med att öka värdet som kan tas ur varje stock och säkerställa att vi använder råvaran så väl som möjligt och en CT-skanner ser vi ger oss den potentialen. Röntgentekniken ger oss nya möjligheter att välja precis rätt råvara för de produkter våra kunder efterfrågar, säger Johan Olofsson, chef för verksamhetsutvecklingen inom SCA Wood och projektdirektör för investeringen av nytt justerverk och CT-skanner i Bollsta sågverk.