Derome investerar i System TM kaplinje

Derome tillverkar högklassiga råspontluckor i olika dimensioner och utföranden, den så kallade Deromeluckan. Dels för att kunna öka produktionskapaciteten, men framförallt för att öka utbytet, bygger nu Derome ut sin befintliga linje. Genom att integrera en optimeringskaplinje får man ett mycket bättre utnyttjande av råvaran utifrån den ingående kvalitén.

System TM står som leverantör av paketintaget med vacuum portal, inmatning, kapning och sortering. Alla ämnen passerar genom en tvärgående scanner och fördelas sedan till antingen en spikmaskin för fasta längder, eller en Opti-Kap 5103, System TMs snabba optimeringskapsåg.

Efter kapning sorteras de olika ämnen genom en delad sweeper till antingen ytterligare en spikanläggning för råspontluckor som inkluderar en förgående fingerskarv av de kapade ämnen. Alternativt staplas ämnen som inte går till luckproduktionen av en delad Opti-Stack läggare för paketering av olika längder eller kvalitéer.

Läs mer om linjen här i System TM News.