Vanhälls Björksåg uppgraderar sin System TM kaplinje

För att höja både kapacitet och utbyte har Vanhälls Björksåg beställt en uppgradering av deras System TM kaplinje. Efter sommaren kommer man att flytta scannern och byta inmatning till den för att förbättra detektering av kvalitetsfel. För att höja kapaciteten byter man till en OptiKap 5003 samtidigt som en direkt inmatning kommer att förbättra flödet av ämnen genom linjen. Linjen höjs och de 3 befintliga OptiStack 3000 modifieras för bättre flöde och mer flexibilitet och flera sorteringsmöjligheter.

499_System TM_3

Ladda hem broschyr Opti-Kap här

Se film om Opti-Kap 5000 här