Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk

Vi är ett agenturföretag med mångårig erfarenhet som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från ledande utländska tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk samt den vidareförädlande träindustrin.

L.O.A.B. erbjuder individuellt anpassade, innovativa lösningar för dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, visuell bedömning och röntgen av stockar och sågade trävaror, sågintag, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering på råsorteringar och justerverk.

Vi erbjuder även gedigna lösningar för vidareförädling och emballageindustrin, såsom optimeringskaplinjer, ämneshantering, sortering, fingerskarvslinjer, profillimning samt kvalitetshyvlar för bräder, plank och limträ. Till vårt sortiment hör även paketkapsågar samt utrustning för hållfasthetstester av fingerskarvat virke.

Med hjälp av våra leverantörer som alla har en mångårig erfarenhet av hundratals realiserade projekt i hela världen, ser vi till att tillhandahålla en professionell service genom hela processen från de första skisserna, tekniska diskussioner, kravspecifikationer, projektering samt genomförande, installation och punktlig igångkörning av nya maskingrupper eller hela produktionslinjer.

Klicka nedan på respektive leverantör för att se, hur vi kan hjälpa dig med just ditt projekt:

Södra Wood Värö väljer Finscan

Södra Wood i Värö kompletterar sitt nya justerverk med ett Finscan-scannersystem Det långsiktiga samarbetet mellan MiCROTEC och ...MiCROTEC leveranser sommar & höst 2021L.O.A.B. tar över försäljningen av FinScan

Från och med idag tar L.O.A.B. över försäljningsrättigheterna för Finscans brädscanner i Sverige och Norge. Installation och ...Norra Timber Kåge bygger vidare med Linck

Norra Timber fortsätter sin satsning i Kåge tillsammans med Linck och nästa steg som kommer att genomföras under sommaren 2022 innebär att Kåge byter sin delningssåg och brädavskiljare.  Delningssågen ...