Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

Prinz Proficut Exact till Hagelsrums Pall

Hagelsrums Pall AB i norra Småland kom till slutsatsen att det var tid att göra något ...

Prinz Twin-L paketkapsåg till Norge

Under sommaren har PRINZ åter igen levererat en TWIN-L paketkapsåg. Denna gång till Björnstad Bruk AS ...

Maskindemonstration av nya REX SPEEDMASTER

L.O.A.B inbjuder på REX vägnar under perioden 9 till 18 september till en maskindemonstration som hålls ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige: