Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk

Vi är ett agenturföretag med mångårig erfarenhet som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från ledande utländska tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk samt den vidareförädlande träindustrin.

L.O.A.B. erbjuder individuellt anpassade, innovativa lösningar för dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, visuell bedömning och röntgen av stockar och sågade trävaror, sågintag, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering på råsorteringar och justerverk.

Vi erbjuder även gedigna lösningar för vidareförädling och emballageindustrin, såsom optimeringskaplinjer, ämneshantering, sortering, fingerskarvslinjer, profillimning samt kvalitetshyvlar för bräder, plank och limträ. Till vårt sortiment hör även paketkapsågar samt utrustning för hållfasthetstester av fingerskarvat virke.

Med hjälp av våra leverantörer som alla har en mångårig erfarenhet av hundratals realiserade projekt i hela världen, ser vi till att tillhandahålla en professionell service genom hela processen från de första skisserna, tekniska diskussioner, kravspecifikationer, projektering samt genomförande, installation och punktlig igångkörning av nya maskingrupper eller hela produktionslinjer.

Klicka nedan på respektive leverantör för att se, hur vi kan hjälpa dig med just ditt projekt:

Ny delningslinje till Holmen Iggesund

Vi tackar återigen Holmen Iggesund för förtroendet och investeringen i en ny delningslinje moderniseringen av såglinjen Läs ...Leveranser av TWIN-L paketkapsågar från PRINZ

Under två månader har vi nu sålt och levererat två stycken TWIN-L paketkapsågar, en gick till ...Norra Timber fortsätter sin satsning med Linck – Log Motion Control

I samband med den stora satsningen på Fingerprint teknologin i båda Sävar och Kåge så kommer ...L.O.A.B. Flyttar

Då vi har växt ur våra lokaler, så flyttar vi till en ny adress även den ...