Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk

Vi är ett agenturföretag med mångårig erfarenhet som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från ledande utländska tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk samt den vidareförädlande träindustrin.

L.O.A.B. erbjuder individuellt anpassade, innovativa lösningar för dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, visuell bedömning och röntgen av stockar och sågade trävaror, sågintag, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering på råsorteringar och justerverk.

Vi erbjuder även gedigna lösningar för vidareförädling och emballageindustrin, såsom optimeringskaplinjer, ämneshantering, sortering, fingerskarvslinjer, profillimning samt kvalitetshyvlar för bräder, plank och limträ. Till vårt sortiment hör även paketkapsågar samt utrustning för hållfasthetstester av fingerskarvat virke.

Med hjälp av våra leverantörer som alla har en mångårig erfarenhet av hundratals realiserade projekt i hela världen, ser vi till att tillhandahålla en professionell service genom hela processen från de första skisserna, tekniska diskussioner, kravspecifikationer, projektering samt genomförande, installation och punktlig igångkörning av nya maskingrupper eller hela produktionslinjer.

Klicka nedan på respektive leverantör för att se, hur vi kan hjälpa dig med just ditt projekt:

SCA uppgraderar till Microtec Goldeneye

SCA Munksund har sedan 2008 haft igång sin komponentlinje för bl.a. fingerskarvade fönsterämnen som System TM ...Helautomatisk PC120 till Byglandsfjord i Norge

Med helautomatisk menas att endast en operatör sköter all hantering av vad som skall kapas och ...Board Fingerprint en verklighet

Två svenska sågverk har börjat bygga upp ett system för att följa bräder och plank genom ...Holmen Timber Iggesund sågverk förnyar sin såglinje.

Iggesund sågverk har fortsatt arbetet med att modernisera och förnya sin såglinje. Under hösten nästa år kommer ...