Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk

Vi är ett agenturföretag med mångårig erfarenhet som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från ledande utländska tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk samt den vidareförädlande träindustrin.

L.O.A.B. erbjuder individuellt anpassade, innovativa lösningar för dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, visuell bedömning och röntgen av stockar och sågade trävaror, sågintag, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering på råsorteringar och justerverk.

Vi erbjuder även gedigna lösningar för vidareförädling och emballageindustrin, såsom optimeringskaplinjer, ämneshantering, sortering, fingerskarvslinjer, profillimning samt kvalitetshyvlar för bräder, plank och limträ. Till vårt sortiment hör även paketkapsågar samt utrustning för hållfasthetstester av fingerskarvat virke.

Med hjälp av våra leverantörer som alla har en mångårig erfarenhet av hundratals realiserade projekt i hela världen, ser vi till att tillhandahålla en professionell service genom hela processen från de första skisserna, tekniska diskussioner, kravspecifikationer, projektering samt genomförande, installation och punktlig igångkörning av nya maskingrupper eller hela produktionslinjer.

Klicka nedan på respektive leverantör för att se, hur vi kan hjälpa dig med just ditt projekt:

Vi söker MarknadskoordinatorL.O.A.B. Ligna resa 2023Det var länge sen sist….

Det var ett tag sedan vi skrev nyheter om våra leveranser och order här, därför kommer ...Derome satsar på framtiden med Linck

I sin fortsatta expansion av verksamheten, har Derome valt att bygga ut såglinjen vidare med Linck. Linjen innehåller mycket nytänkande med genomgående fokus att höja utbytet och ...