FINSCAN HÅLLFASTHETSSORTERING

FinScans hållfasthetssortering är helt mjukvarubaserad och kan installeras direkt i alla existerande Finscan NOVA-system samt i nästan alla gamla HD-system, utan att man behöver göra några ingrepp i elektroniken eller sågverkets mekanik.

Visuell hållfasthetssortering baseras på sorteringsregler, och i huvudsak på kvistarnas antal, kvalitet och placering. Vid mjukvarubaserad, maskinell hållfasthetssortering använder man sig i stället av en statistisk analys av kvistar, växtriktning och andra faktorer som påverkar kvistarna. Utifrån analysen skapas en mall, och det utifrån den mallen man sedan uppskattar hållfastheten.

Ända sedan början av 1990-talet har FinScans kvalitetssorteringssystem använts för utseendesortering utifrån den aktuella nordiska standarden för visuell kvalitetssortering av virke (Gröna boken, Blå boken, Grå boken och den senaste Svarta boken). Under åren har systemet utökats för att omfatta visuell sortering av virke även i andra länder, framför allt i de delar av världen som är en del av barrskogszonen: Centraleuropa, Nordamerika, Ryssland, Australien, Sydamerika och Nya Zeeland.

Sedan mitten av 2000-talet har FinScans system också använts för visuell hållfasthetssortering. Systemet har godkänts för sortering som baseras på den nordiska standarden INSTA 142, den brittiska standarden BS 4978 (den så kallade SS/GS-sorteringen) och även på standarder i Nordamerika (WWPA, WCLIB osv.). FinScans system Finscan NOVA används också på många håll som kompletterande visuell metod tillsammans med exempelvis akustisk mätutrustning för hållfasthet.

Systemet Finscan NOVA är godkänt för maskinell hållfasthetssortering av virke. Systemet godkändes vid CEN/TC124/WG2/TG1-gruppens möte i mars 2019. Godkännandet utökades senare år 2019 och 2020 till att omfatta nya hållfasthetsklasser och dimensioner. De senaste godkännandena finns dokumenterade i AGR-rapporter (Approved Grading Report), AGR-036 och AGR-037, varav den förstnämnda behandlar Finscans system NOVA och den senare HD-systemet.

Man ansöker om godkännande utifrån växtregion. Just nu är systemet Finscan NOVA godkänt för maskinell hållfasthetssortering i Finland, Sverige och Norge, och snart också i de baltiska länderna. Utöver det ska hållfasthetssorteringen granskas särskilt för varje sågverk. Granskningen görs av ett externt kontrollorgan som granskar hela processen för hållfasthetssortering två gånger per år enligt EN-standarden. Ett godkännande ger rätt att stämpla hållfasthetsklassen.