SVÄRDKAPAR SPECIALPRODUKTER

Förutom kapsågar för virkespaket erbjuder PRINZ även lösningar för kapning av rundtimmer eller även andra material som t.ex. pappersbalar eller plaströr.

PRINZ SÅGAR FÖR PAPPERSBALAR

Speciellt utvecklad för pappers- och återvinningsindustrin erbjuder PRINZ kapsågar en snabb och kostnadseffektiv kapning av pappersrullar. Sågarna kan också skära ner stora diametrar eller skära rullar på längden. Pappersrullarna omformas på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt till önskad bredd för att möjliggöra efterföljande bearbetning.

TWINPAPER modellen med en ram – där pappersbalen kan rotera under kapsnittet – garanterar en kostnadseffektiv kapning av pappersrullar med en fin snittyta. Sågenklarar att kapa rullar upp till en diameter på 2.000 mm.

PAPERSTAR är utrustad med en hydraulmatning för svärdet som gör kapningen bekvämt utan ansträngning. Kombinerat med ett rulltransportbord kan rullen transporteras och placeras exakt i önskad läge. PRINZ skärutrustning har utvecklats speciellt för att möta pappersindustrins behov och de högsta kraven på lång livslängd och kvalité.PRINZ SÅGAR FÖR RUNDTIMMER

PRINZ-kapsågar för stockar är perfekta för att integreras i din timmergård. Det modulära systemet gör det möjligt att utforma individuella lösningar för att exakt uppfylla dina specifika krav.

LOGSTAR är en sågenhet med hydraulisk matning av svärdet och kan lätt integreras i befintliga anläggningar. LOGSTAR COMBI erbjuder i tillägg höj- och sänkbara transportrullar, dubbla fixeringar av stocken, integrerad hydraulaggregat och automatisk kedjesmörjning inkl. 5 l oljetank.

LOGSPLITTER är en såg med horisontellt svärd för längsdelning av stockar.