TIMMERSORTERING

Springer har en lång erfarenhet av timmersorteringar för höga kapaciteter och fokus på hög tillgänglighet och låg ljudnivå. En integrering av MiCROTECs innovativa mätsystem säkerställer en optimal sortering i de olika timmerklasserna utefter geometri eller inre egenskaper.

Skruvteknologi – ny generation av stockmatning

Med Springers skruvteknologi uppnås höga hastigheter vid stockinmatning till timmersorteringar eller sågintag. Överlämningen till efterföljande transportörer sker flytande. Systemet förenar olika funktioner som enstyckematning, jämndragning och acceleration av stockarna.

Tydliga fördelar

:. kedjelös transport

:. låga underhållskostnader

:. låg ljudbelastning för omgivningen

Enstyckematning

35 stockar/min, 100 – 800 mm stockdiameter

Enstyckemataren separerar stockarna med skruvformade valsar och kan utrustas med en medlöpande kedja för jämndragning av stockarna i en flytande rörelse vid matningen uppför elevatorn.

 

 

 

 

Inmatning

35 st/min, 50 st/min dubbelsidig, 100 – 800 mm diameter

Den patenterade skruvinmataren är anläggningens viktigaste komponent som ska säkerställa en smidig och driftsäker inmatning av stockarna på det längsgående transportbandet. En tvåsidig inmatning höjer kapaciteten rejält.

Sidoförflyttning

35 stockar/min, 100 – 800 mm stockdiameter

Sidoförflyttning av stockarna sker helt utan kedjor och även här med samma smidiga matning utan större ljudbelastning som skruvarna möjliggör. Den mycket robusta konstruktionen kräver lite underhåll.