OMFATTANDE KVALITETSKONTROLL AV BRÄDÄNDAN

ENDSPY – modern bildbehandlingsteknologi för optimal värdebedömning

ENDSPY analyserar brädändan vid slutsortering och vidareförädling av virket. Korrelationen för de hållfasthetsvärden som uppnås med ENDSPY mellan elasticitetsmodulen (MOE) och brottmodulen (MOR) är hög. Kamerasystemet utnyttjar en snabb och modern bildbehandlingsteknologi för att fastställa virkets värde i produktionslinjen.

ENDSPY använder sig av LED-belysning och en mycket kort slutartid på kameraobjektivet för att fotografera ändarna på de virkesbitar som snabbt passerar. Därefter beräknas årsringarnas maximum- och medelavstånd samt märgens position, både i och utanför virkesbiten. Även ändsprickor, -röta och -blånad detekteras.

ENDSPY kan lätt kopplas ihop med vårt sorteringssystem Finscan NOVA, eller användas som ett självständigt system för analys av rått eller torkat virke.