NOGGRANN FUKTKVOTSMÄTNING AV VIRKE

Fuktkvotsmätaren MOISTSPY analyserar virkets fuktkvot på justerverk eller vidareförädlingsanläggningar. Fuktkvoten mäts med genomgående mikrovågor på 4 till 8 punkter. En noggrann fuktmätning av virket förbättrar upptäckten av torkningsdefekter, vilket gör uppföljningen av torkprocessen mer effektiv.

Genom att kombinera fuktmätaren MOISTSPY med sorteringssystemet Finscan NOVA och brädändskameran ENDSPY får ni som kund en heltäckande kontroll över virket för optimering och hållfasthetssortering.

MOISTSPY är en mycket användarvänlig produkt, eftersom fuktkvotsmätaren inte kräver någon form av kalibrering. Med en kapacitet på 240 bitar/min säkerställs en effektiv användning i högpresterande justerverk och förädlingsanläggningar.