KOMPLETT KVALITETSANALYS FÖR OPTIMALT UTBYTE

Finscan NOVA kombinerar den mest avancerade elektroniken och hårdvaran med den bästa AI-mjukvaran. Med uppdateringen kan Finscan NOVA sortera trävaran korrekt och konsekvent, med ett bevisat värdeutbyte på över 96 % och med en hastighet på upp till 240 bitar per minut. Finscan NOVA är tekniskt enkel och lätt att underhålla, och presterar nu bättre än någonsin.

Sorteringsperfektion med AI-mjukvaran Buzzard®

Varje ny Finscan NOVA styrs av artificiell intelligens i form av Buzzard® och innehåller defektdetektering. Tack vare lösningen kan systemet med hög precision hitta defekter som kvistar och röta, och minskar mängden falsk detektering med mer än 90 %. Den artificiella intelligensen Buzzard® tränas hela tiden av FinScans utvecklingsteam och förbättras ständigt när det gäller defektdetektering, analyser och precision.

Finscan NOVA kan användas för både råsortering och justerverk. Systemet är väldigt användarvänligt och innehåller ett intuitivt interface med extensiva webbrapporter. Dessutom innehåller det flera specialprogram för analysering av råvara, vidareförädling och slutanvändning av sågade produkter. Finscan NOVA är auktoriserad för hållfasthetssortering enligt standarden EN14081-2.

Finscan NOVA optimerar och sorterar virket enligt givna kvalitetsregler och ger exakt information för virkets trimning och sortering. Varje bit mäts från alla fyra sidor och från 10 olika vinklar. Den nya metoden garanterar en komplett analys av virkets egenskaper och defekter, där bland annat deformation och sprickor nu kan analyseras mer noggrant än tidigare.

Systemet har ett användargränssnitt i HD som finns på flera språk. Operatören kan styra och övervaka systemet med allt från vanliga mobilskärmar och surfplattor till datorskärmar på upp till 42 tum. Finscan NOVA erbjuder omfattande rapporteringsmöjligheter i olika användningssyften för operatörer, produktionsplanerare och ledning.  Med det nya systemet Finscan NOVA behöver virket inte vändas mellan bilderna, vilket gör att produktionshastigheten blir högre.