Reducerare VM45 / VM50

Reduceraren används som kant- och delningsreducerare och producerar två planparallella ytor på stockar eller tvåsidiga block. Antal knivar och utförande anpassas efter såglinjens förutsättningar för att garantera högkvalitativ flis för massa- och pappersindustrin samt flis i finfraktion för pelletsproduktion.

Enkelt verktygsbyte

Reducerarna har ett operatörsvänligt utförande. De asymmetriska linjärgejdrarna för att flytta de övre maskinramarna är förlängda på verktygsbytessidan för en stor maskinöppning och ger då ett tillräckligt utrymme för verktygsbyte. Att svänga virkesunderlaget 90° skapar en säker arbetsplattform under verktygsbytet.

Massivt knivhuvud

Knivhuvudenas höga vikt garanterar en stabil och lugn drift. Stora öppningar i knivhuvudena tillåter ett skonsamt flisflöde. Knivhuvudena kan beroende på snittdjup bestyckas med två eller tre steg. Antalet knivar per steg beror på matningshastighet, varvtal och önskad flislängd.

Beroende på användningsområde kan sågringar eller putsknivar användas. Styrtallrikar, installerade i huvudena på fri roterande, separata lager, används för stock/blockstyrning och säkerställer virkets måttnoggrannhet.

Modulär maskindesign

Den modulära maskindesignen tillåter användningen av olika verktygssystem. Maskinen står på ett kraftigt dimensionerat grundstativ. De två stabila maskinöverdelarna upptar krafterna från knivhuvudena och deras drivmotorer.

Positioneringen sker på högprecisa linjärgejdrar, antingen elektromekaniskt eller servohydrauliskt. När en elektromekanisk positionering används, fixeras knivhuvudenheten hydrauliskt i sin arbetsposition. Därmed uppnås ett exakt läge som ger en perfekt måttnoggrannhet.