Kantsåg / Delningssåg CSMK

Sågaggregatet CSMK är en dubbelaxlig maskin och används för sönderdelning av två- och fyrsidiga block i kant- eller delningsgruppen. Sågaxlar kan tillsammans justeras i höjdled för att jämnt fördela snittkrafterna till de övre och undre sågklingorna. Maskinens utrustning med två, upp till sex axlar tillåter användningen som ren kantsåg eller som flexibel delningssåg. Servostyrda styrplåtar är alternativt tillgängliga för att säkerställa hög måttnoggrannhet.

Flexibelt utförande enligt kundbehov

CSMK sågaxlarna kan utföras med en till tre axlar per sida. Huvudsågaxlarna 1 och 2 justeras tillsammans med de övre maskinramarna. När maskinen utrustas med fyra axlar rör sig såghylsorna (3 och 4) på huvudaxlarna 1 och 2. Dessa såghylsor positioneras med egna servocylindrar och kan ha flera sågklingor med fast avstånd emellan.

Beroende på snitthöjden, är den maximala inspänningslängden mellan 110 och 150 mm. Om maskinen utrustas med sex axlar, utförs huvudaxlarna 1 och 2 som hålaxlar i vilka axlarna 5 och 6 placeras. Justeringen görs med servoaxlar. Vardera en sågklinga kan monteras på dessa axlar. Antalet axlar på höger- och vänster maskinsida kan vara oberoende av varandra och ligger mellan en och tre axlar.

Den maximala maskinutrustningen med sex axlar och oberoende positionering tillåter blockens uppdelning i sju produkter av olika dimensioner. Den snabba servohydrauliska justeringen tillåter en inställning stock för stock med små stockluckor och är därför lämplig för sågning av osorterade stockar.

Den robusta och vibrationståliga maskinramen som bär de två maskinhusen är förutsättningen för en lång livslängd och den utmärkta måttnogrannheten. Breddinställningen kan antingen göras med en eldriven spindel eller med hydrauliska servocylindrar. Två standardtrefasmotorer per sågaxel med vardera 200 kW maximal driveffekt används som huvuddrivmotorer.

Begränsningsfräsar

Ifall CSMK används som kantsåg, kan maskinen utrustas med begränsningsfräsar för att skydda sågaxlarna från skador genom t.ex. rotansvällningar. Begränsningsfräsarnas positionering görs tillsammans med sågaxlarnas justering i höjdled.

Styrplåtar

Sågaggregatet CSMK kan utrustas med styrplåtar för en hög noggrannhet av trävarorna. Beroende på postningsbilden, flyttas styrplåtarna till sin position med hjälp av en separat servohydraulisk axel och garanterar en pålitlig blockstyrning.