REX INNOVATIONER SOM SPARAR TID OCH RÅVARA

REX Multitool – Den snabbaste profiländringen någonsin

Med verktygstornet Multitool kan ett flertal olika profilverktyg placeras på den vertikala verktygskuttern. Det innebär en automatisk och mycket effektiv, samt tidsbesparande ompostning mellan olika hyvelprofiler.

REX kontrollerar inte bara höjden på spindeln, utan flyttar också alla tryckskor enligt profilverktygen via exakta servoaxlar. Alla nödvändiga profiler kan skapas och i styrsystemet väljer man i menyn, vilket verktyg/profil som ska användas. En obemannad profiländring på mindre än en minut är resultatet och genererar tidsbesparing och högre produktivitet.REX Equalizer – Besparing av råmaterial

Vid hyvling är man alltid mån om att spara på råmaterialet och jobba med så lite spåntagande som möjligt, utan att tumma på finishen. Speciellt vid kalibreringshyvlar, där man vill förbereda materialet för kommande produktionsprocesser som t.ex. fingerskarvning eller laminering är det viktigt att enbart hyvla bort överflödigt material, men inte få undermått på de hyvlade komponenterna.

Hyvel utan land

REX Equalizer är ett flytande system utan landsida som säkerställer just det – att aldrig hyvla en bräda till undermått. För att undvika det, så delas skillnaden mellan den färdiga bredden och arbetsstyckets ingångsbredd i lika delar. Detta ger alltid ett garanterat minimimått och en perfekt yta. 

REX höjer ämnet träbesparing till en ny nivå och Equalizer systemet sparar på din råvara och därmed dina pengar.