OPTI FEED 6000

Ett automatiskt inmatningssystem med hög kapacitet för att tillhandahålla material i en jämn takt till efterföljande huvudmaskiner. Opti-Feed 6000 är lämplig för inmatning av långt virke mellan 1.200 – 6.100 mm med blandade dimensioner avseende längd och bredd på ämnen.

Inmatningssystemet kan bestå av enkla eller flera maskinmoduler, kombinerade för att uppfylla kraven med avseende på kapacitet, efterföljande processer, utrymme i lokalen och tillgänglighet. Virkespaket med olika kvalitéer eller dimensioner kan enkelt och automatiskt bytas under drift, utan att stoppa linjens huvudmaskiner – en grundförutsättning för att säkerställa en hög produktionskapacitet.

För inmatning av virkespaket på strön tillhandahåller System TM olika lösningar för automatisk hantering av stabiliserings- eller torkströn. Systemet kan kompletteras med extra funktioner som t.ex. snabbare paketbyte, trimsåg, extra skonsam virkeshantering vid matning från paketet, vändare, ändjämning eller vraklucka.

Kapaciteten på en OptiFeed 6000 tilt ligger på upp till 50 bitar/min.

VAKUUMINMATNING

System TM tillhandahåller även olika lösningar för automatiska system med vakuum inmatning från virkespaket med eller utan strö. En vakuum inmatare kan hämta från olika virkespaket med t.ex. olika kvalitéer och även lägga av lager med virkesbitar till olika punkter. Systemet kräver ingen efterföljande elevator för att separera bitarna och ger en mycket skonsam hantering av virket.

Sofistikerad teknik identifierar och stänger ventiler i områden utan virke. Det säkerställer ett säkert lyft av alla lager, även med fallande längder och varierande bredder utan att behöva justera vakuumhuvudena. Vakuumsystemet garanterar en skonsam hantering och lyft av virke, vilket gör det idealisk för matning av t.ex. hyvlat virke eller även bräder med not och spont.

Tack vare sin modulära utformning är Opti-Feed Vack upphängd i en portal, vilket möjliggör avstapling av lager från packet placerade på golvet eller på en transportör. Genom olika lösningar som t.ex. ett lyftbord som lyfter paketet för att minimera vakuum lyftens körväg eller en flyttbar transportör för avhämtning av varje skikt anpassas kapaciteten till det individuella behovet.