HANTERING AV SÅGAT VIRKE

Springer är kända för sina högpresterande lösningar och har utvecklat olika sorteringssystem för sågade varor för de individuella kraven vid försortering av sågade varor, hantering i justerverk eller i anläggningar för kvalitetssortering. Det gäller även lösningar för vidareförädling i form av hyvellinjer, linjer för konstruktionsvirke samt CLT anläggningar.

Klicka nedan för att få mer information om respektive produktområde.

RÅSORTERING & JUSTERVERK

 

KVALITETSSORTERING

 

VIDAREFÖRÄDLING / CLT