EWD Combimes – universellt kantverk- & delningssåg

Combimes kantar tack vare sin robusta konstruktion och utrustning med många ställbara klingor bräder och block, samt kan användas som delningssåg i kapacitetsklassen upp till 24 st/min.

Beroende på maskinens konfiguration kan operatören utifrån sin arbetsplats vända bitarna, kapa och bedöma kvalitén.

Halvautomatisk drift med operatören vid maskinen eller automatiserad drift med bedömning och hantering från en operatörskabin ger full flexibilitet, beroende på kundens specifika krav.

Tvärgående mätning med exakt positionering

Mätningen sker i den integrerade tvärtransporten med två medbringare, med vilka bitarna sedan riktas in och överförs direkt till den längsgående transporten in i sågen.

Bräder & block mäts antingen uppifrån eller från båda sidor med hjälp laser-triangulering. Beroende på kantverkets utförande kan bitar upp till 120 mm eller 225 mm mätas och bearbetas av maskinen.

Vid användning av enskilda lasrar kan man välja avstånd och antal utefter brädlängd och behovet av mätnoggrannheten. Alternativt kan systemet också utrustas med en fullständig konturmätning.

Mekaniken

Kedjorna i tvärtransportören för transport, mätning och inmatning av bitarna utrustas för en exakt och kontrollerad transport med oberoende medbringare, styrda av frekvensomformare.

Tvärtransportörens hastighet anpassas efter produkternas tjocklek. Ljussensorer mäter längden på bitarna och väljer därefter de aktiva kedjebanorna för positioneringen.

Matningshastigheten in i kantverket anpassas automatiskt efter snitthöjden och antalet aktiva klingor. Matningen kan begränsas uppåt vid t.ex. vinterdrift och fruset virke.

Alla rörelser vid brädhanteringen, samt positioneringen i inmatningen är hydrauliskt styrda. Det ger en mycket smidigare och mera hållbar konstruktion, jämfört med en pneumatisk styrning.

Fiberparallell kantning

Tack vare att bräder och block kan positioneras fritt och inte nödvändigtvis centrerat vid inmatningen i Combimes systemet, finns det möjligheten att kanta fiberparallellt längs med vankanten på vänster respektive höger sida i 2 omgångar med en kvarvarande kil i mitten som spillbit.

EWD Optimes – höga kapaciteter & maximalt utbyte

Systemets höga flexibilitet sträcker sig från olika lösningar till brädmanipulation via olika mätsystem inklusive kvalitetsmätning till valet av flera flexibelt ställbara ovanliggande klingor.

Mätning av vankanten och/eller kvalitetsbedömning sker i längsgående transport. Bräderna centreras och matas genom mätningen i fixerad position.

Beroende på utförande kan Optimes kantsystemet matas via elevator från vänster, höger eller från båda sidor.

Längsgående laser mätning

Precisionsmätningen består av 2 kameror och 4 laserenheter för en optisk mätning av brädorna i längsgående matning. Det är därför inte nödvändigt att vända brädorna innan mätningen.

En konfiguration med kvalitetsskanner eller röntgenmodul är möjlig enligt kundens behov och mätsystemet kan kompletteras med ytterligare enheter och sensorer för en automatisk kvalitetsdetektering.

Mätningen sker med 800 mätningar per sekund och en upplösning på ± 1 mm. Brädorna matas in i efterförjande kantverk i oförändrad position, som därmed uteslutar inläggningsfel som kan förekomma med en tvärgående mätmetod med mittcentrering.

Optimeringssystemet

Datorn utvärderar mätsignalerna och tar hänsyn till de övre och nedre täckytorna. För värdeoptimering kan specifikationerna enkelt anpassas av operatören till de aktuella produktionsbehoven:

:. Inmatning av ingångsparametrarna för brädoptimeringen

:. Specifikation av träslag och kvalitet

:. Markering av produktdimensioner med aktuellt produktvärde och prioritering

:. Inmatning av tillåten vankant per sida (mm eller %) för respektive produkt

:. Automatisk detektering av redan skarpkantiga bräder

EWD e-Wood

Effektiv systemkontroll är förutom en solid maskinteknik avgörande för en hög produktivitet inom sågverksindustrin. EWDs omfattande optimeringsprogramvara e-Wood är baserad på ett intuitivt och genomgående gränssnitt.