EWD har en mycket gedigen erfarenhet av många bandsågslinjer runtom i världen. Det gäller främst stora reducerbandsågslinjer med flera Quadro bandsågar i rad eller en 4-bands-grupp med rundgång. Det modulära byggsystemet för EWD-bandsågslinjer innebär att varje uppgift i den moderna sågindustrin kan lösas. Bandsågteknologin uppfyller inte bara de högsta kraven på utbyte, utan också behovet av hög kapacitet.

EWD har även utvecklat stockbandsågar till en ny nivå som – i kombination med ett kantverk – ger mycket flexibla lösningar för sönderdelning med unika möjligheter till kvalitetsbedömning av den öppna ytan i stocken och val av motsvarande produkter som ger mest värdeutbyte. Speciellt vid sågning av lövträ och grova dimensioner ger det unika möjligheter.

Välj nedan för att få mer information om respektive produktgrupp.

REDUCERBANDSÅGAR
STOCKBANDSÅGAR