Sågverk 4.0 – DIGITAL FINGERPRINT

Sawmill 4.0 möjliggör en sömlös spårbarhet av färdig sågade trävaror tillbaka till en individuella stocken produkterna kommer ifrån.

Genom de integrerade och innovativa Microtec skanner- och mjukvarulösningarna – CT Log, Logeye Fingerprint och Goldeneye 900 – och implementeringen av artificiell intelligens kan varje stock spåras till respektive sågad produkt genom ett “digitalt fingeravtryck”. Individuella bräder och plank kan likaså spåras tillbaka till den ursprungliga stocken de kommer ifrån.

CT-Log en 360 ° datortomograf möjliggör en komplett digital 3D-stockrekonstruktion och virtuell klassificering med beräkning av det optimala postningsmönstret.

Logeye Fingerprint är en röntgenscanner för stockar vid sågintaget för loggidentifiering och utvärdering av den optimala invridningsvinkeln.

Goldeneye 900 Multi-Sensor Quality Scanner för bräder & plank med tvärgående matning möjliggör en exakt identifiering och kvalitetsbedömning av produkterna.

Data & Business Intelligence – Hantering och analys av produktions- och kvalitetsparametrar

Den enorma fördelen med en sömlös spårbarhet genom hela produktionskedjan är integrationen av relevant produktions- och processdata. All tillgänglig data möjliggör en detaljerad analys och jämförelse mellan simulation och verklig sönderdelning av stocken med hänsyn till alla relevanta produktions- och kvalitetsparametrar.

Vid avvikelser från de simulerade värden, kan orsakerna omedelbart analyseras. Produktions- och processparametrar kan sedan korrigeras och optimeras för att uppnå de definierade målen.

Den enorma datahanteringen gör det möjligt för sågverk att effektivisera produktionsprocesser, öka produktiviteten och i slutändan uppnå en högre värdeavkastning ur råvaran.

Klicka nedan för att se en film om “Digital Fingerprint”.

Eller ladda ner en broschyr här.