Goldeneye 300

MiCROTEC Goldeneye kvalitetsscanner sätter sedan många år tillbaka standarden inom sågverksindustrin. Goldeneye 300 Multi-Sensor scannern för kvalitetsbedömning i längsgående matning känner pålitligt igen virkesdefekter och klassificerar virke med precision för kapning och sortering enligt kundens specifika produktkvalitetskrav.

Scannern har en modulär design med färg, laser och röntgenmoduler för exakt bestämning av definierade defekter. Vanligtvis är Goldeneye 300 kopplad till en kapsåg för att maximera utbytet ur råvaran. Ladda ner en broschyr av GE 300.

Goldeneye 900

Goldeneye 900 kvalitetsscanner med flera sensorer i tvärtransport med röntgen visar Microtecs innovativa tekniska kapacitet. Goldeneye 900 bestämmer den totala kvaliteten på färskt, torrt eller hyvlat virke i ett pass från alla fyra sidorna. Värdeoptimering före och efter torkning är möjlig eftersom Goldeneye 900 hanterar både grovt och hyvlat virke. Ladda ner broschyr av GE 900.

MiCROTEC erbjuder till sina scanner kompletterande produkter som t.ex. Viscan & M3 Scan. Viscan är en optisk laserinterferometer scanner för att bestämma elasticitetsmodulen (MOE) av virke. Den uppfyller alla relevanta styrkesorteringsregler över hela världen. Viscan mäter ämnets resonansfrekvens tack vare en högpresterande laservibrometer som fungerar oberoende av yttre störningar som t.ex. buller. Viscan Strength Grader når en mätupprepningsnoggrannhet på över 99 procent.

M3 Scan Moisture Meter möjliggör en snabb och exakt mätning av virkets fuktkvot. Det modulära systemet mäter torkat virke, vilket automatiskt kompenserar för påverkan av densitet.

Få mer information om Viscan hållfasthetssortering samt M3 Scan fuktkvotsmätare.