Full kontroll vid stockmätning

MiCROTEC Logeye 300 Multi-Sensor Kvalitets Skanner möjliggör stockmätning enligt Biometrias riktlinjer och erbjuder dig en rad semi-automatiska inmätningsfunktioner. Med lasertriangulering mäts bl.a. diameter och längd, volymsmätning enligt Biometrias nya standard (FUB), utbytesförlust (UBF), avsmalning, och underbark (UB). Vid underbark mätning kombineras laser med färgkamerateknik som ger en överlägsen noggrannhet, inklusive snö- och isfunktion och som därmed är godkänd för året runt användning.

Två-vägs röntgenteknik väljs till för avsyning av stockens inre egenskaper och används till betalningsgrundade kvalitetsklassning, samt igenkänning av metall. Systemet är öppet för kunden, som kan kombinera de olika röntgendata enligt de önskemål de har till sin egen sortering och produktion.

Beprövad maskinhårdvara, egenutvecklad optoelektronik och innovativ teknik ger kraften att öka effektiviteten, maximera produktiviteten och optimera din produktionsmix baserat på dina prioriteringar och värdeparametrar.

Klicka på respektive bild för att få mer information om Logeye 300 eller CT-Log Datortomograf.

Logeye 300 är byggd i moduler och ger dig friheten att bygga och implementera de olika funktioner i den takt det tillåts, även om produktionen ändrar sig. Modulerna gör det möjligt att när som helst anpassa hårdvaran så det passar de aktuella förutsättningar. Med Maxicut postningsoptimering och Winlog sorteringsoptimering ger detta tillsammans med Logeye 300 marknadens mest kraftiga verktyg i sin klass och ger 100% kontroll vid sortering och skanning av stock- och timmerlagret.

Den digitala stocken

Full digital stockrekonstruktion och virtuell sortering för värdeoptimering ifrån timmersortering igenom hela sågverksprocessen. CT Log Datortomografi skannar stocken i början av sågverksprocessen och rekonstruerar digitalt de interna virkesegenskaper i stocken. En utvärdering av denna data ger en optimal postningsbild i realtid utifrån de förutsättningar som finns in den aktuella såglinjen.  

CT Log Datortomografi möjliggör kontinuerlig, kvalitativ och fullständig 3D-stockrekonstruktion. För första gången kan storlek och placering av interna virkesegenskaper beskrivas med millimeter noggrannhet i alla tre dimensioner. 

Därmed utvärderar CT Log utseende och kvalitet och bedömer inverkan på slutprodukterna innan stockens fysiska sönderdelning. Lösningarna optimeras kontinuerligt baserat på högsta kvalitet och värde på slutprodukten, vilket gör att produktionen kan hanteras enligt prioriteringar i realtid.

Med MiCROTECs tillhörande programvara och maskinlösningar säkerställs att all data från CT Log följer stocken igenom hela processen. En kontinuerlig utvärdering av varje produktionssteg ger en återkoppling som bidrar till en kontrollerad processtyrning fram till färdigt virkespaket.