Profileringsaggregat VPM 350

Linck utökar produktfamiljen av VPM-profileringsenheter med ytterligare en maskinmodell. Utöver det avancerade och beprövade aggregatet VPM450 utvecklades den mindre modellen VPM 350 för att användas för blockhöjder upp till 350 mm och ett skärdjup på upp till 75 mm. Mindre justeringsvägar och mindre flisvolym, som ska fräsas bort ur blocket gjorde det möjligt att förenkla utformningen av drifter och skärverktygen. Det finns bara en drivmotor per sida vars effekt fördelas till de två profilerhuvudena per sida enligt behovet.

De reducerade justeringsvägarna möjliggjorde en förkortning av profilhuvudets drivaxel med positiv effekt på maskinbredden, som därmed motsvarar den av ett VPF-profileraggregat. Som ett resultat motsvarar VPM 350 i storlek och bearbetningsmöjligheter VPF-maskinen och passar perfekt för installation i befintliga såglinjer.

Minskade maskindimensioner och därmed minskad massa som behöver flyttas vid omställningar, resulterar i mindre stockluckor vid körlägen med optimeringsfunktioner eller sågning av osorterade stockar. 

Hög produktkvalitet & ökat utbyte

Störst positiv effekt med det nya VPM 350 aggregatet ger den mycket avancerade konstruktionsprincipen i VPM serien som garanterar fina produktytor, fria från kvisturslag. Det uppnås genom att alla ytor sågas av en sågklinga. 

Hela profileringsaggregatet är byggt med en synkroniserad växellåda och kan levereras både som lutningsbar eller svängbar enhet. Beroende på maskinens position i såglinjen (första eller andra såggrupp) kan utbytet ökas genom diagonalprofilering av bräder i blocket eller aktiv Linck Spline kurvsågning med möjlighet till olika radier på samma block eller S-kurvor.

 

Ladda ner broschyr om Lincks profileringsteknik

Profileringsaggregat VPF 340

Profileringsaggregatet VPF 340 är i drift i många Linck linjer runtom i världen och profilerar två eller fyra sidobräder av ett fyrsidigt block. En trefasmotor per sida driver de två höger och vänster fräshuvuden via remdrift och en kontinuerlig spårförsedd axel för en optimal driveffektsfördelning. Kundanpassade matningsenheter för olika användningar är tillgängliga för profileringsaggregatet VPF340. Matningsenheternas olika utförande tillåter antingen kurvsågning eller bearbetning av osorterade stockar och garanterar en optimal åtkomst för vertygsbyte.

Positionering

Breddinställningen utförs genom att flytta de övre maskinhusen på linjärgejder. Positioneringen sker med hydrauliska servocylindrar eller alternativt med kulrullspindlar, drivna med elektriska växelmotorer när bredden sällan behöver justeras. Fräshuvudens höjdjustering utförs antingen med hydrauliska servocylindrar eller med elmotorer.

Alla fyra fräsar kan positioneras i höjdled oberoende av varandra vilket möjliggör produktionen av sidobrädor med olika bredd och position på både, den vänstra och högra sidan. Detta kräver att såglinjen är utrustad med en sidobrädesoptimering.

Stegfräshuvud

Fräshuvudet kan utrustas enligt individuella kundbehov. Antalet knivar på fräsens omkrets beror på matningshastigheten och den önskade flislängden. Mellan två och fyra knivar är installerade vid produktion av cellulosaflis. Om du tänker producera flis i finfraktion, kan antalet knivar ökas beroende på verktygsdiameter.

Antalet skivor med huggknivar kan varieras för anpassning till den nödvändiga snitthöjden.

Ladda ner broschyr om VPF 340