L.O.A.B. representerar System TM

Sedan en tid tillbaka så har vi representaionen för system TM till Sågverksindustrin i Sverige. System TM är en välkänd leverantör av optimeringskapsågslinjer av hög kvalitet. Det finns sedan tidigare ett flertal linjer i drift i Sverige. Martin och Ulf kommer att ansvara för försäljningen av system TM:s produkter. Extra roligt är det då förstås att Aven Raballshede har bestämt sig för en Optimeringskaplinje från System TM.