Braviken uppdaterar till Spline optimering och slår världsrekord.

Baserat på erfarenheterna och det ökade utbytet med S-kurvsågningen ( kallad Spline optimering) i Derome, har Holmen Braviken bestämt att uppgradera sin aktiva kurvsågning till att även kunna såga S-kurvor.

Uppgraderingen kommer att utföras under Mars månad.

Under föregående vecka så har Braviken även höjt hastigheten till över 180 m/min, detta gör såglinjen till världens snabbaste Linck linje.