Södra Timber Värö investerar i råsorteringen

Södra Timber Värö kommer under sommaren att investera i råsorteringen. Det innebär att en fulltrimmer med automatisk avsyning installeras i råsorteringen och att ströläggarna anpassas och likformas.

–       På detta sätt kan vi dra maximal nytta av kanaltorkar och få en enhetlig paketstorlek i mellanlagret, vilket underlättar all hantering och truckkörning. Vi får även en högre kapacitet i råsorteringen samt en större flexibilitet eftersom vi bland annat kommer att kunna utnyttja fler linjer för sortering av centrumvirket, säger Håkan Svensson, vd Södra Timber.

Södra Timber Värö planerar att införa treskift i september 2013, vilket innebär en produktionstakt på 650 000 kubikmeter