Stenvalls Trä AB i Sikfors väljer ViSCAN

I samband med att Stenvalls Trä AB i Sikfors investerade i en ny kamerasortering, passade man på att komplettera systemet med en ViSCAN för att kunna köra helautomatisk hållfasthetssortering. Det var främst den moderna tekniken, det öppna systemet och tryggheten med MiCROTEC som en stabil och stor leverantör som gjorde att valet föll på ViSCAN.