Helautomatisk PC120 igångkörd

Efter nio månader var det äntligen möjligt att skicka montagepersonal till Norge och Byglandsfjord Sag AS. Fördröjningen berodde som alla förstår på Corona situationen i Norge. Nu är maskinen på rätt plats invägd, igångsatt och personalen utbildad.

Denna maskin är den mest avancerade paketkap i Norden, som kan hanteras från truckhytten. En operatör sköter allt – förser kapen med paket, lyfter av färdig kapade längder och hämtar upp nytt kapprogram för uppkapning av nästa paket.

Maskinen kan vid ett senare tillfälle förses med paketmagasin, så flera paket kan vänta på sin tur. Innan kapning så bandas paketen helautomatiskt vid snitten som är förut bestämda.

Paketen matas in i sågen på rullbanor, svärdet sitter fast på var sida och kapar från botten och upp. Möjlighet att få kapning från båda håll är möjligt efter omprogrammering. Där snittet läggs kan rullbanan öppnas före och efter paket så att avkap lätt ramlar ner för bortforsling till container. Noggrannheten vid kapning är +/- 1 mm som styrs av den rödfärgade längdmätaren som är helt oberoende av rullarnas rörelse.

Klicka här för att se en film om PC 120