Board Fingerprint en verklighet

Två svenska sågverk har börjat bygga upp ett system för att följa bräder och plank genom hela produktionen.

Läs på de här länkarna hur det fungerar ; Klicka här eller läs artikeln här ; Board Fingerprint