Holmen Timber Iggesund sågverk förnyar sin såglinje.

Iggesund sågverk har fortsatt arbetet med att modernisera och förnya sin såglinje.

Under hösten nästa år kommer man att byta ett av fräsaggregaten till ett Linck urslagsfritt svängande fräsaggregat av modellen VPM, fräsaggregatet är även postningsbart under drift för att korta ned stilleståndstiderna vid verktygsbyte, det blir därmed det första fräsaggregatet i Sverige med den möjligheten, det finns redan sedan tidigare 5 st. VPM aggregat hos oss.

I Samband med det så kommer även styrningen av såglinjen att uppdateras och helt konverteras till att bli Linck styrning och såglinjen förberedas för högre matningshastigheter i framtiden.