System TM kap till Gällö Timber

Gällö Timber har investerat i en ny kaplinje för att tillverka kundanpassat emballagevirke till pallproducenter. Linjens koncept bygger på att ta in virkespaket direkt från torken och därmed kunna spara in hanteringen genom justerverket. Förutom effekten på kostnadsbesparingar per tillverkad kubikmeter i sågen når man i tillägg en ökad kapacitet i justerverket till andra produkter som måste justeras.

En viktig detalj i linjen är att kunna vända alla ämnen i paketet med märgsidan åt samma håll, vilket förenklar hanteringen i produktionsflödet hos palltillverkarna. En System TM laser scanner mäter vankanten, efterföljande  OptiKap 5100 – System TMs högpresterande optimeringskap – kapar efter gällande vankantsregler till de önskade dimensioner som sedan levereras ut i kundanpassade paket.

Klicka på bilden nedan för att se en video på en System TM OptiKap 5100.