Prinz Proficut Exact till Hagelsrums Pall

Hagelsrums Pall AB i norra Småland kom till slutsatsen att det var tid att göra något åt sin packetkap. Då rullbanorna fungerade bra, var det en fråga vad man kunde göra åt kapmaskinen. Svaret var en Prinz Proficut Exact som är en sågenhet som är manuellt manövrerad.

Svärdet sitter i en båge så toleransen vid kapning är +/- 2 mm. Kunden hade tidigare alltid använt kedjor för 2 mm spår i svärdet, nu blev det en uppgradering till kedjor för 3 mm spår, en betydligt kraftigare kedja. Sågen har samma typ av smörjning med pump som drivs av kedjan. Kedjor som står till buds är Opticut, Multicut och Duracut (hård metallkedja).

Installation och igångsättning tog 4 timmar efter det att maskinen var levererad. Leveranstiden var 6 veckor efter ordern var lagd.