L.O.A.B. LIGNA resa 2017

499_Microtec_4

L.O.A.B. ordnar LIGNA resa med CT Log besök

Då det finns ett stort intresse för MiCROTECs CT Log har vi denna gång verkligen ansträngt oss för att kunna besöka en i samband med LIGNA mässan. Därför är vi extra glada att kunna göra kommande Ligna resa till HIT i Torgau som sedan ca 1 år har en CT Log i drift.

HIT är Tysklands största palltillverkare och i sågverket i Torgau sågas årligen ca 600.000 m3 vilket till största delen levereras in i den egna pall tillverkningen.

För ca 2 år sedan byggde man en ny EWD bandsågslinje där hela postnings optimeringen sköts av en CT Log, dvs alla postningar görs på basis av den inre kvaliten. Enligt HIT har detta blivit mycket lyckosamt och man har kunnat ta fram produkter som inte har varit möjliga utan kvalitetsbedömning av en CT-Log.

I samband med besöket till HIT så kommer vi också att besöka 1-2 andra sågverk och träindustrier i närheten, samt naturligtvis LIGNA mässan i Hannover.

 

Program (preliminärt)

Måndag 22 maj – Avresa samt besök hos HIT 

Tisdag 23 maj – Industribesök 

Onsdag 24 maj – Ligna mässan 

Torsdag 25 maj – Ligna + hemresa för de som önskar 

Fredag 26 maj – Ligna + hemresa