SANDÅSA TIMBER AB ser framåt och väljer Logeye från MiCROTEC

Familjeägde Sandåsa Timber AB har valt Microtec som framtida samarbetspartner för inmätning av timret på deras nya timmersortering i Åkers Styckebruk.

Logeye 301DC, som mätramen från Microtec heter, blir hjärtat i leveransen och är utrustad för semi-automatisk kontrollmätning. Med denna ram blir det möjligt att mäta krök (UBF) samt diameter under bark, utan inblandning av mätaren. Mätaren kan därmed koncentrera sig på de övriga parametrar som rör timmerinmätningen. Målet är att få en bättre kontroll över timmerkostnaden, samt en ökad sorteringskapacitet.

Vi tackar Sandåsa Timber AB för förtroendet och vi ser fram emot driftsättningen i juni 2016.

Bild Logeye-film

Klicka på bilden ovan för att se en film på Logeye från Microtec.