Logeye godkänd för semiautomatisk kontrollmätning

Som första utrustning så är nu MiCROTECs Logeye godkänd för att mäta in timmer automatiskt. 
Logeye är ett timmermätningssystem som består av 3 komponenter: en 3D mätram, ett kamerasystem och en röntgenmätram.

Dessa används för att mäta nedanstående 5 kriterier:

  • 3D mätning av volymen
  • Diameter under bark
  • Utbytesförlust (krökmätning)
  • Metall
  • Kvalitet

Logeye är moduluppbyggd så att kunden enbart kan välja de funktioner man önskar. Därmed kan man initialt investera i en 3D modul och ett kamerasystem och senare bygga ut systemet med en röntgenmodul för att även mäta den invändiga kvalitén och detektera metall.

Utöver parametrarna för kontrollmätningen kan Logeye t.ex. även mäta stockens hållfasthet, kvistegenskaper och kärnvedsandel.

Logeye används idag för semiautomatisk kontrollmätning hos SCA i Bollsta som därmed är först i landet med att mäta in sitt timmer på alla ovanstående kriterier.

Med Logeye så kan ni som sågverk aktivt ta kontroll över inmätningen av timret.