Fiskarheden uppgraderar Springer timmersortering

Till våren kommer Springer att leverera skruvinmatare till Fiskarhedens timmersortering för inläggning av stockar efter sorteringsbordet. De väl beprövade skruvinmatarna har blivit Springers standardlösning och garanterar en säker inläggning samtidigt som stocken accelereras i 45° till den längsgående transportbanan. Därmed blir övergången båda tystare och mer skonsam för konstruktionen.

Screw orange2