MiCROTEC är den ledande leverantören av innovativa system för intelligent detektering av träegenskaper och utbytes- & värdeoptimering i träindustrin. Företaget sätter nya standarder i branschen sedan starten 1980. Det finns ingen process i sågverkens produktionskedja som inte rationaliseras, optimeras eller effektiviseras genom något av MiCROTECS system. Företagets fokus och specialisering på trä som råvara skapar i MiCROTEC en enastående, globalt verksam kooperationspartner. Över 20 ingenjörer forskar och utvecklar nya system som använder sig av modernaste teknologier för att avslöja träets hemligheter.

Företagets ursprung och huvudsäte ligger i Brixen Syd Tyrol, Italien – en region med lång tradition inom träbearbetning. Idag är MiCROTEC globalt verksam och har agenturer i Linz (Österrike), Mestre (Italien) samt i Vancouver (Kanada). Sedan 2000 ingår MiCROTEC ett samarbete med SPRINGER.

Med mer än 130 medarbetare har MiCROTEC en årlig global omsättning av ca. 25 miljoner Euro.

Referenser Microtec_sMICROTEC Youtube_S

LINCK är Europas största tillverkare av sågverkslinjer och globalt ledande leverantör av profileringslinjer. Företaget grundades 1824 och har sitt säte i Renchdalen i södra Tyskland i utkanten av Schwarzwald. I sin 190 åriga historia har LINCK utvecklats från ett familjeföretag till en högkvalificerad, globalt verksam leverantör inom sågverksbranschen.

LINCK är mest känd för sina såglinjer med profileringsteknik men har även timmer- och brädhanteringsutrustning i sitt program. Med den senaste utvecklingen inom profileringstekniken – S-kurvsågning, så kallat ”Spline optimering” – tar LINCK ytterligare ett steg med tanke på optimalt råvaruutnyttjande och utbytesoptimering. Genom permanent aktiv styrning av matningsvalsarna och rörliga fräsverktyg följer man stockens naturliga form i en kalkylerad mjuk kurva. En asymmetrisk profilering av sidobrädorna möjliggör en ännu mer flexibel postningsoptimering.

LINCK såglinjer är kända för branschledande, innovativa lösningar hög tillgänglighet och låga servicekostnader.

Referenser Linck_s

EWD har 150 års erfarenhet och kompetens inom design och utveckling av sågverksmaskiner. Esterer WD grundades 1996 för att bli den globalt verksamma koncernen av de 2 anrika företagen Esterer AG, grundat 1862 samt Wurster&Diez GmbH, grundat 1867. År 2007 förvärvades EWD av Linck Maschinenfabrik och ingår sedan dess i samma koncern som Linck.

EWD erbjuder högkvalitativa maskiner och anläggningar inom 3 produktsegment för sågverksindustrin. Företaget har en speciell tradition inom utveckling av marknadsledande reducerbandsågar, stockbandsågar och effektiva kantautomater.

Företagets senaste innovation är ”Flying BandSaw” teknologin (FBS), där man styr bladen med hjälp av ett magnetfält istället för konventionella bladledare. Denna teknik minskar tryckbelastningen på sågbladet avsevärt och möjliggör högre bladspänning samt högre sågbladhastighet. Exakt bladstyrning genom magnetkrafterna av FBS-teknologin ger förbättrat noggrannhet i sågsnittet samt högre matningshastighet och därmed ökad produktivitet.

I det andra starka produktsegmentet erbjuder EWD kantautomater med världsledande teknik och effektivitet. Oavsett om det gäller snabba kantautomater med hög matningshastighet, produktivitet och precision eller flexibla lösningar för kantning av blandade produktdimensioner och maximalt värdeutbyte, så har EWD den rätta produkten, anpassad till individuella behov. Innovativ mätteknik från Microtec kompletterar EWDs tillförlitliga maskinkonstruktion för optimalt utbyte i kantautomaten.

EWD är sedan maj 2013 listat som medlem i ”Blue Competence” ett label som utmärker företag för deras bidrag till ett hållbart utnyttjande av råvaror och resurser.

Referenser EWD_s

System TM – som har sitt huvudsäte i Odder, Danmark – är en världsledande leverantör av optimeringssystem till den förädlande träindustrin. Företaget erbjuder kompletta systemlösningar inom automatisk inmatning, optimering, kapning, hantering och stapling av brädämnen och komponenter.

Hela produktprogrammet som omfattar Opti-Feed, Opti-Kap, Opti-Stack, Opti-Solution och Opti-Grade har som fokus att optimera resurserna inom personal och råvara för maximal kapacitet, utbyte och lönsamhet.

System TM erbjuder helhetslösningar och övertar ansvaret från planering, projektering, anläggningsdesign och installation till inkörning, operatörsutbildning, service och underhåll. Genom ett starkt nätverk av underleverantörer kan System TM leverera system, anpassade till kundens krav och önskemål.

System TM Youtube_s

SPRINGER – som grundades 1952 – är idag en av de ledande leverantörerna inom hanteringsutrustning för rundtimmer, block & brädor inom sågverksindustrin. Företaget är mest känt för deras snabba brädhanteringsutrustningar i hyvlerier, råsorteringar och justerverk.

En av företagets senaste innovation inom rundtimmerhantering är en skruvmatare (SCREW INFEED) för snabb och skonsam transport av stockar med låg bulleremission. Den nya trimmern E-CUT 200 – som SPRINGER presenterade på LIGNA 2013 – är ett banbrytande maskinkoncept för sågverk när det gäller driftsätt, manövrering och underhåll. Kapsågarnas pendelarmar manövreras för första gången elektriskt och uppvisar därmed en högre verkningsgrad än jämförbara hydrauliskt eller pneumatiskt drivna modeller.

Springer samarbetar med den italienska företaget MiCROTEC, som levererar komplett styrsystem till SPRINGER´s anläggningar.

Referenser Springer_sSpringer Youtube_s

REX är av de ledande tillverkare av hög produktiva och mycket robusta hyvelmaskiner. Sedan 70 år tillbaka sätter REX maskiner nya standarder i modern träbearbetning. Höga matningshastigheter, stora arbetsbredder samt en högklassig tillverkning ”Made in Germany” övertygar träindustrin världen över.

Eftersom branschen har en bred variation av olika användningsprofiler är REX maskiner inga standardprodukter. REX hyvlar tillverkas med ett moduluppbyggt komponentsystem och anpassas flexibelt efter individuella kundbehov.

Hyvelmaskinerna av serien SuperMaster, BigMaster och TimberMaster kännetecknas av modernaste teknik, höga matningshastigheter och högsta kvalitet. Andelen av egen tillverkade komponenter till våra maskiner uppgår till över 80%, vilket gör det möjligt att kontrollera alla delar noggrant och eliminera kvalitetsavvikelser redan i ett tidigt skede.

REX har idag kunder i ca. 90 länder världen över och ett väl fungerade servicenät.

Från 1947 har paketkapsågar och tillbehör sett dagens ljus i Loosdorf i Österrike. All tillverkning sker under ett och samma tak. Sågkedjorna stansas fram ur plåtband som levereras på coil, skären härdas eller får hårdmetall på lött. Kedjorna sätts sedan samman efter kundorder. Svärden, laserskärs, fräses, borras och i de fall man har beställning med Stellit så blir denna påsvetsad innan den slutgiltiga lackeringen. Delen egentillverkning är hög, vilket gör företaget mycket flexibelt med att ta fram nya produkter till det egna maskinprogrammet eller till andra märken såsom HOLTEC eller Stihl för att nämna några. Vi har de flesta på marknaden förekommande sågkedjor och svärd i lager för omgående leverans.

Kontakta oss gärna för referensanläggningar

Fellner GmbH grundades 1992 och har en lång erfarenhet av akustiska mätningar. 2012 bildades Fellner Engineering GmbH med fokus på träindustrin. Ett år senare fick företaget i uppdrag av ett ledande internationellt sågverksbolag att utveckla ett akustiskt övervakningssystem för sågklingor. 2014 introducerades CSM systemet och har sedan dess installerats i ett flertal sågverk i Europa för övervakning av klingor.

2016 lanserades det uppdaterade systemet CSM Heartbeat. CSM Heartbeat mäter ljudnivån (SPL) av sågklingorna. Det karakteristiska ljudet av överbelastade klingor resulterar i en kortvarig reducering av matningshastigheten i såglinjen innan allvarliga skador på verktygen kan uppstå. Systemet leder till mindre slitage på sågklingor, minskade verktygsbyten och slipkostnader, samtidigt som man uppnår högre produktkvalitet, högre produktivitet och högre utbyte genom användning av tunnare klingor.